Strefa Ekonomiczna w Gliwicach

Strefa Ekonomiczna w Gliwicach – miejsce dla przedsiębiorców

Strefy ekonomiczne, które oznacza się skrótem SSE pełnią niezwykle istotną rolę w przypadku przedsiębiorców. Ich głównym zadaniem jest zachęcenie do inwestycji na danym obszarze i ułatwienie prowadzenia działalności. To przekłada się na ogólny rozwój wybranych regionów kraju.

Czym dokładnie są Specjalne Strefy Ekonomiczne?

Strefa Ekonomiczna w Gliwicach to wyodrębniony obszar administracyjny. Jej kluczowym  zadaniem jest zachęcanie inwestorów do inwestycji. Jest to możliwe między innymi ze względu na różnego rodzaju ulgi. Jedną z nich jest zwolnienie z podatku dochodowego przez określony okres. Znacznie niższe koszty związane z prowadzeniem działalności zachęcają wiele firm do inwestowania w konkretnej strefie ekonomicznej. 

W celu uzyskania stosownej zniżki trzeba jednak spełnić kilka warunków. Strefa Ekonomiczna w Gliwicach zakłada wypracowanie określonego w porozumieniu odpowiednio wysokiego dochodu. Firmy działające w zakresie SSE są zatem wrażliwe na wahania koniunktury oraz spadki rentowności projektów. Oznacza to, że decyzja o otwarciu przedsiębiorstwa w strefie będzie rentowna tylko w sytuacji, w której wcześniej przeprowadzi się symulację własnej działalności. Można wówczas przewidzieć, jakie są mocne strony biznesu i ewentualne zagrożenia, które mogłyby negatywnie wpływać na przychody firmy.

Strefa Ekonomiczna w Gliwicach –  narzędzie wzmacniające lokalną przedsiębiorczość

Działanie stref ekonomicznych w ostatnich latach w znacznym stopniu przyczyniło się do rozwoju gospodarczego w całym kraju. Dla inwestorów bardzo dużym plusem w ich przypadku jest:

  • atrakcyjna lokalizacja,
  • niskie koszty prowadzenia własnej działalności.

Oprócz korzyści dla osób, które decydują się otworzyć swoją działalność, Strefa Ekonomiczna w Gliwicach to także korzystne rozwiązanie dla lokalnej społeczności, która zyskuje nowe miejsca pracy.